ชูชัยบุรี

SUPERIOR (KING)

 • Occupancy: 2 ท่าน
 • Size: 25 ตรม.
 • Wifi: ฟรี
 • Price: 3800 บาท/คืน
View Details

STANDARD (TWIN)

 • Occupancy: 2 ท่าน
 • Size: 25 ตรม.
 • Wifi: ฟรี
 • Price: 2700 บาท/คืน
View Details

SUPERIOR (TWIN)

 • Occupancy: 2 ท่าน
 • Size: 29 ตรม.
 • Wifi: ฟรี
 • Price: 4500 บาท/คืน
View Details

DUPLEX (KING)

 • Occupancy: 2 ท่าน
 • Size: 39 ตรม.
 • Wifi: ฟรี
 • Price: 4500 บาท/คืน
View Details

EXECUTIVE SUITE

 • Occupancy: 2 ท่าน
 • Size: 69 ตรม.
 • Wifi: ฟรี
 • Price: 7000 บาท/คืน
View Details

JUNIOR SUITE

 • Occupancy: 2 ท่าน
 • Size: 40-49 ตรม.
 • Wifi: ฟรี
 • Price: 6000 บาท/คืน
View Details

DELUXE

 • Occupancy: 2 ท่าน
 • Size: 30-39 ตรม.
 • Wifi: ฟรี
 • Price: 4500 บาท/คืน
View Details

2 BEDROOM

 • Occupancy: 4 ท่าน
 • Size: 37 ตรม.
 • Wifi: ฟรี
 • Price: 5500 บาท/คืน
View Details

STANDARD (KING)

 • Occupancy: 2 ท่าน
 • Size: 25 ตรม.
 • Wifi: ฟรี
 • Price: 2700 บาท/คืน
View Details

ชัยคุ้มเมือง

SUPERIOR (TWIN)

 • Occupancy: 2 ท่าน
 • Place: ชัยคุ้มเมือง
 • Wifi: ฟรี
 • Price: 3500 บาท/คืน
View Details

DUPLEX TRIPLE

 • Occupancy: 3 ท่าน
 • Place: ชัยคุ้มเมือง
 • Wifi: ฟรี
 • Price: 4000 บาท/คืน
View Details

SUITE

 • Occupancy: 4 ท่าน
 • Place: ชัยคุ้มเมือง
 • Wifi: ฟรี
 • Price: 7000 บาท/คืน
View Details

STANDARD (TWIN)

 • Occupancy: 2 ท่าน
 • Place: ชัยคุ้มเมือง
 • Wifi: ฟรี
 • Price: 2500 บาท/คืน
View Details

STANDARD X

 • Occupancy: 2 ท่าน
 • Place: ชัยคุ้มเมือง
 • Wifi: ฟรี
 • Price: 2500 บาท/คืน
View Details