ห้องพิมานแก้ว

October 12, 2018 By Room Comments Off

ห้องพิมานแก้ว

ฟังก์ชั่นรูมที่บรรจงตกแต่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับการจัดเลี้ยงหลากรูปแบบ ฟูลสเกลด้วยระบบไฟ แสง สี เสียง และมัลติมีเดีย

ห้องพิมานแก้ว อยู่บนชั้นสาม อาคารพรหมพิมาน ขนาดพื้นที่ 223 ตรม. สามารถจัดห้องประชุมได้ตามการ set up ดังนี้

          U shape 48

          Dinning 120

          Theatre 250

          Classroom 90

          Cocktail 180

          Board Room 48