ห้องช.ชฎา

October 12, 2018 By Place Comments Off

ห้องช.ชฎา

แกรนด์บอลรูม ตระการตากับความงดงามแห่งศิลปะแบบไทยประยุกต์ พร้อมด้วยระบบ Hi Technology System Of Light & Sound & Multimedia Premium Equipment

ห้องสำหรับประชุมจัดเลี้ยงสัมมนา อยู่บนชั้นสี่ อาคารพรหมพิมาน ขนาดพื้นที่ 240 ตรม. สามารถจัดห้องประชุมได้ตามการ set up ดังนี้

          U shape 70

          Dinning 150

          Theatre 300

          Classroom 120

          Cocktail 250

          Board Room 80Luxury seminars rooms