ลานศรัทธา

October 16, 2018 By Place Comments Off

ลานศรัทธา

ศรัทธาสถานจากกุศลจิต พลังแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่ประทับเทวสถิต ปฎิมาเทวาลัยวิจิตรแห่งศิลป์และศาสตร์พิธีศักดิ์สิทธิ์บูชามหาเทพ

ประกอบด้วย

  • พระศิวะ, พระแม่อุมาเทวี, พระพิฆเนศวร