ลานรัก

October 16, 2018 By Place Comments Off

ลานรัก

อานุภาพพลังแห่งความรักอันยิ่งใหญ่บันดาลบังเกิด “รักสถาน” ภพภูมิรักที่ผูกพันธ์ตราตรึงสถิตรักนิรันดร์ ณ ลานรัก

ในลานรักประกอบด้วย

  • หอระฆังรัก

ปฎิมากำเนิดต้นรักใหญ่ผลิตดอกออกมรรคนารีผลพวงแห่งความรัก แผ่กิ่งก้านสาขาปรกคลุมหอระฆังกังวาลเสียงถึงสรวงสวรรค์ ว่ากันว่าผู้ใดลั่นระฆัง 3 ครา ตั้งอธิษฐานจิตขอพรแห่งรักจักสมความมุ่งมาตรปรารถนาสถาวรนิรันดร์

  • ราชรถรักอินทรสุบรรณ

ราชรถรักในวรรณจินตนาการณุภาพ ที่เหาะเหินเดินอากาศข้ามฟ้ามหาสมุทร ข้ามผ่านกาลเวลาฟันฝ่าทุกอุปสรรคขวากหนามนานับประการณ์ คู่รักใดได้ประทับเคียงคู่กันในราชรถนี้ จะสถิตรักตราบกันนิรันดร ฤาไร้คู่อยู่เอกาถ้าได้ประทับราชรถนี้จักนำพาเนื้อคู่แลรักแท้ให้ประจักษ์ในเร็ววันตามคำอธิษฐานรักทุกประการสมปรารถนา