ปั่นจักรยานรอบแม่นำ้แม่กลอง

October 16, 2018 By Place Comments Off

ปั่นจักรยานรอบแม่นำ้แม่กลอง

จักรยานไปตามแม่น้ำแม่กลองเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติในยามเช้าอันเงียบสงบ เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการออกกำลังกายในขณะที่สำรวจเส้นทางท้องถิ่น

ตักบาตรตอนเช้า