ปั่นจักรยานรอบแม่นำ้แม่กลอง

ปั่นจักรยานรอบแม่นำ้แม่กลอง

จักรยานไปตามแม่น้ำแม่กลองเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติในยามเช้าอันเงียบสงบ เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการออกกำลังกายในขณะที่สำรวจเส้นทางท้องถิ่น

ตักบาตรตอนเช้า

Leave a Comment