เรือนไม้ชายน้ำ

เรือนไม้ชายน้ำ

เรือนไม้ชายน้ำที่ยังคงเค้าโครงร่างแห่งเรือนแพครั้งกาลสมัย รับเกลียวคลื่นน้ำลำคลองอัมพวา สายน้ำหลากล้วนประวัติศาสตร์ที่ยังคงเคียงคู่กัน เรือนแพอิงกระแสธารา