อาคารพรหมพิมาน ช.ชฏา ฮอลล์

อาคารพรหมพิมาน ช.ชฏา ฮอลล์

Unique Luxury Hall วิลาศศิลป์มหรสพ

• โอฬารตระการตากับความงดงามแห่งศิลปะแต่งแต้มระบัดระบายทุกมุมมองสัมผัสด้วยสายตา
• ซาบซึ้งเสนาะโสตทุกสุรเสียงกังวาลส่งถึงทุกจังหวะการเต้นของหัวใจ
• พรหมพิมานสวรรค์แห่งการแสดงลีลาศ เริงร้อง ร่ายรำ สังคีตศิลป์ คีตะดนตรี อุปรากร ละคร และสารพันโชว์
• พรั่งพร้อมด้วยระบบ Hi Technology System Of Light & Sound & Multimedia Premium Equipment