ราชรถรักอินทรสุบรรณ

ราชรถรักอินทรสุบรรณ

ราชรถรักในวรรณจินตนาการณุภาพ ที่เหาะเหิรเดินอากาศข้ามฟ้ามหาสมุทร ข้ามผ่านกาลเวลาฟันฝ่าทุกอุปสรรคขวากหนามนานัปการ คู่ใดได้ประทับเคียงคู่กันในราชรถนี้ จะสถิตรักตราบกันนิรันดร ฤาไร้คู่อยู่เอกาถ้าได้ประทับราชรถรถนี้จักนำพาเนื้อคู่แลรักแท้ให้ประจักษ์ในเร็ววันตามคำอธิษฐานรักทุกประการสมปรารถนา