อาคารพรหมพิมาน

อาคารพรหมพิมาน

เป็นอาคาร 4 ชั้นแบบสถาปัตยกรรม ทางยุโรปผสมผสานกับวิจิตรศิลป์สถาปัตย์ไทยประยุกต์ ปฏิมากรรมรังสรรค์ให้ทุกอณูพื้นที่ของอาคารดุจสวรรค์ชั้นพรหม ทุกชั้นพิมานงามวิจิตรตระการตา เลียบสายน้ำอัมพวา

- อาคารพรหมพิมาน ชั้นที่ 1
- อาคารพรหมพิมาน ชั้นที่ 2
- อาคารพรหมพิมาน ชั้นที่ 3
- อาคารพรหมพิมาน ชั้นที่ 4