หอระฆังรัก

หอระฆังรัก

ปฏิมากำเนิดต้นรักใหญ่ผลิดอกออกมรรคนารีผลพวงแห่งความรัก แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมหอระฆังกังวาลเสียงถึงสรวงสวรรค์ ที่ว่ากันว่าผู้ใดเล่าลั่นระฆัง3ครา ตั้งอธิษฐานจิตขอพรแห่งรักจักสมความมุ่งมาตรปรารถนาสถิตสถาวรนิรันดร์