ลานศรัทธา

ลานศรัทธา

This paradise is the peaceful of place to delightful and will keep you pondering over how heavenly this place is. Its religious image of love and faith is admirable. With the Monument Greatest Love of all the facade of the faith area is adorned with the images of many Hindu Deities. Shrines inside are dedicated to Shiva-Lingam concocted of Diamond , Gold , Emerald on top installed. Traditionally its worn for balance of male and female energy or fertility. Parvanti; well-known of Thai name as Uma-Devi, Ganesha are installed in the convention center.

 

ศรัทธาสถานจากกุศลจิต พลังแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่ประทับเทวสถิต ปฏิมาเทวาลัยวิจิตรแห่งศิลป์ และศาสตร์พิธีศักศิทธิ์บูชามหาเทพ

องค์พระศิวลึงค์หยกทองคำประดับเพชร

ประดิษฐานองค์ศิวลึงค์หยกโบราณสมบูรณ์ครบศาสตร์ตลอดทั้งแท่งองค์อย่างมหัศจรรย์ที่หายากยิ่ง ประดับเพชรแท้และอัญมณีล้ำค่า แต่งเครื่องทรงชั้นสูงทองคำบริสุทธิ์ผ่านพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ สูงส่งพลังศรัทธา เป็นองค์ศิวลึงค์หนึ่งเดียวในโลกที่ประเมินค่ามิได้ ประดิษฐาน ณ ชูชัยบุรีศรีอัมพวา เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาจากทุกแดนดินทุกถิ่นฐานทั่วสากลโลก ได้ขอพรศักดิ์สิทธิ์เข้าสักการะบูชาขอองค์ศิวลึงค์โปรดดลบันดาลประทานพรสำเร็จสมประสงค์ทุกความปรารถนาแห่งอธิษฐานจิต