Activities

goings-on

Activities

พระศิวลึงค์

แหล่งท่องเที่ยวหลัก

ทุกวัน 8.00 น. - 20.00 น. เข้าชมฟรี

นวดไทย

ทุกวัน 10:00 น. - 20:00 น. 500 บาท/ 1 ช.ม./ 1คน

ชุดไทย

Daily 6:00 - 20:00

ลานศรัทธา

ทุกวัน 8.00 น. - 20.00 น. เข้าชมฟรี/ ชุดสักการะ องค์เทพ 99 บาท

ทำบุญตักบาตร
มาร่วมตักบาตรตอนเช้าที่ในลานศรัทธา 

Daily 8:00 - 8:30 ของแห้ง 100 บาท/ ของสด 200บาท / ลูกค่าฟรีห้องละหนึ่งชุด

ขี่จักรยานรอบแม่น้ำแม่กลอง

 
ขี่จักรยานไปตามแม่น้ำแม่กลองเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติในยามเช้าอันเงียบสงบ เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการออกกำลังกายในขณะที่สำรวจเส้นทางท้องถิ่น

Daily 6.00 น. - 20.00 น. ฟรีสำหรับผู้เข้าพัก